Nedopusťte prosím, aby byla média zbavována svobody a dostávala se pod politický tlak. Děkuji.

Jan Rosenbaum
IT specialista

Podporují nás