Nesmírně se vážím práce pana Fischera a celého týmu stanice. Plně se ztotožňuji s názory ve výše uvedeném dopise. Věřím, že bude přihlédnuto k názorům posluchačů i významných osobností celé naší společnosti.

Václav Dostál
matematik

Podporují nás